Qigong

 

Qigong är till skillnad från akupunktur och naturmedicin en form av självkultivering. Teorierna är de samma som beskrivits ovan, och övningarna går delvis ut på att underlätta cirkulationen av qi och blod i kroppen. Man stärker också kroppen fysiskt. Qigong är mycket avstressande och förbättrar koncentrationsförmågan.Övningarna ökar kroppsmedvetenheten, stärker immunsystem och regulerar blodtrycket. Man använder qigong som terapi för diverse sjukdomar i Kina.

Qigong kan övas liggandes, sittandes, stående och i rörelser. Övningarna koordinerar formen med koncentrationen och andningen.I qigong är kropp och själ ett. Qigong är en lyckad kombination av djup meditation och fysisk kultivering. Det är som meditation i rörelse, ibland är formen stillastående och koncentrationen ligger på en inre rörelse.Den yttre formen är ofta enkel och färdigheten ligger på ett inre plan. Ursprunget till dessa övningar ligger långt tillbaka i historien, för ungefär tvåtusenfemhundra år sedan utövades liknande former som dagens qigong. Då övade man som nu, för att öka livskvaliteten och välbefinnandet.

Taiji och Kinas inre kampkonster

Kinas inre kampkonster är taiji quan, bagua zhang, xingyi quan och dacheng quan. Taiji quan brukar förkortas till taiji, och har ibland benämnts som taichi.

  Det finns ett nära samband mellan qigong och Kinas inre kampkonster, neijia quan. Det är den inre cirkulationen av qi som är viktigast, därav namnet, inre kampkonster, som skiljer sig från de yttre.

Även om taiji är en kampkonst är den ytterst sofistikerad. Den som följer taiji’s principer attackerar aldrig, utan handlar endast i självförsvar, och använder då motståndarens kraft, sen kan man motattackera vid behov. De inre kampkonsterna följer helt de daoistiska idéerna.Taiji praktiserar exempelvis idéerna om vattnets överlägsenhet. Bagua betyder de åtta trigrammen, det är de olika kombinationerna av brutna och obrutna linjer som först beskrevs i Yi Jing ( I Ching), Förändringarnas Bok, skriven för ungefär tre tusen år sedan. Bagua handlar om de oavbrutna rörelserna och förändringarna i naturen. Dessa förändringar tillämpas i formen bagua zhang.